Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Nadační příspěvek Nadace ČEZ - pořízení koupacího lůžka a koupací (sprchovací) židle

Nadace ČEZ
Pořízení koupacího lůžka v ceně 65 000 Kč s DPH a koupací a sprchovací židle v ceně 35 000 Kč s DPH.

Poskytnutý nadační příspěvek od Nadace ČEZ jsme použili na nákup koupacího lůžka a sprchovací židle pro naše uživatele s omezenou mobilitou, či pro plně imobilní uživatele. Koupací lůžko a sprchovací křeslo umožňuje rychlé, jednoduché a bezpečné sprchování kombinované s komfortem koupání. Používáním sprchovacího lůžka se ulehčila namáhavá fyzická práce pracovníků přímé obslužné péče při manipulaci s uživateli při jejich koupání. Pořízením tohoto vybavení se zlepšila úroveň námi poskytované péče.

EPP

Publikováno: 26. září 2019 0:47Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.