Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb, zajištění důstojného a bezpečného prostředí a podpora stávající soběstačnosti uživatelů. Poskytujeme služby především těm seniorům, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou tak žít ve svém přirozeném prostředí.

Cíle:

  • zajistit pomoc nově příchozím uživatelům zvládnout přechod do zařízení ze svého domova, napomáhat k adaptaci uživatelů na nové prostředí,
  • podporovat uživatele v základních úkonech sebeobsluhy,
  • podporovat dosavadní vztahové vazby s rodinou, přáteli a také v udržení sociálního kontaktu s okolím,
  • pomáhat ve využívání běžně dostupných služeb v místní obci či přilehlých městech,
  • zajistit individuální přístup k uživateli a vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času

Cílovou skupinou služby Domov se zvláštním režimem jsou: osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a dalšími typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při všech každodenních činnostech. Služba je poskytována mužům i ženám. 

Služba je určena osobám starším 45 let, s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí,  nikoliv však osobám s jinými typy chronického duševního onemocnění.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.