Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Poslání Domova

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb, zajištění důstojného a bezpečného prostředí a podpora stávající soběstačnosti uživatelů. Poskytujeme služby především těm seniorům, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou tak žít ve svém přirozeném prostředí.

Cíle:

  • zajistit pomoc nově příchozím uživatelům zvládnout přechod do zařízení ze svého domova, napomáhat k adaptaci uživatelů na nové prostředí,
  • podporovat uživatele v základních úkonech sebeobsluhy,
  • podporovat dosavadní vztahové vazby s rodinou, přáteli a také v udržení sociálního kontaktu s okolím,
  • pomáhat ve využívání běžně dostupných služeb v místní obci či přilehlých městech,
  • zajistit individuální přístup k uživateli a vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času.

Cílovou skupinou služby Domov se zvláštním režimem jsou: osoby starší 45 let, se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a dalšími typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při všech každodenních činnostech. Služba je poskytována mužům i ženám. 

Služba Domova se zvláštním režimem není určená osobám s jinými typy chronického duševního onemocnění, než je uvedeno výše v textu.  

 

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytovat takové odborné služby, aby měli uživatelé možnost žít důstojně a v bezpečném prostředí. Podpora a péče je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů, zaměřená především k uchování dosavadních schopností a procvičování každodenních činností.

Cíle:

  • zajistit pomoc nově příchozím uživatelům zvládnout přechod do zařízení ze svého domova, napomáhat k adaptaci uživatelů na nové prostředí,
  • podpořit uživatele v udržení stávajících schopností a jejich maximální soběstačnosti,
  • podporovat dosavadní vztahové vazby s rodinou, přáteli a také v udržení sociálního kontaktu s okolím,
  • podporovat a pomáhat ve využívání běžně dostupných služeb v místní obci či přilehlých městech,
  • poskytovat uživatelům podporu při vyřizování osobních a finančních záležitostí dle možností a schopností uživatele.

Cílovou skupinou Domova pro seniory jsou mladší senioři ve věkovém rozmezí 65 - 80 let a starší senioři nad 80 let.


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.