Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Alzheimerova choroba

Již její název nahání trochu strach a obavy. Lidově je charakterizovaná jako „ten Němec, co mi pořád schovává věci“. Nicméně úsměvná tato choroba není ani trochu.

Dr. Alois Alzheimer skutečně již počátkem století popsal morfologické změny v mozkové tkáni, které jsou nyní chápány jako charakteristické chorobné znaky mozku příznačné pro tuto nemoc a navíc existuje poměrně hodně chorob podobných AN, do kterých spadají různé druhy demencí vyvolané mnoha rozličnými faktory.

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku a postihuje každého člověka jiným způsobem. Začátek této nemoci může být náhlý nebo pozvolný. A dá se říci, že není omezena na určitou sociální vrstvu, pohlaví, etnickou skupinu nebo území.

Forma a průběh nemoci závisí z velké části na tom, o jakou osobnost se jednalo před počátkem nemoci, jaká je pacientova fyzická kondice a jaký byl jeho životní styl. Rizikovými faktory jsou věk a rodinné dispozice.

Onemocnění AN lze rozdělit zhruba do tří stádií

Počáteční stádium:

Jedná se o začátek onemocnění, který není snadné rozpoznat a často se považuje za běžnou součást stárnutí. Člověk s AN v této fázi je ještě do značné míry soběstačný, potřebuje však určité připomínky a návody.

Příznaky:

 •  horší vyjadřování a hledání slov,
 •  obtíže v nových situacích,
 •  obtíže s novými přístroji (doma i v práci),
 •  zhoršení paměti (zapomínání nedávných událostí, zatímco vzpomínky na staré události jsou zachovány),
 •  zhoršení orientace v čase i prostoru,
 •  člověk s AN se může ztrácet i na místech dobře známých,
 •  potíže s rozhodováním,
 •  ztráta iniciativy a motivace,
 •  deprese, úzkost, apatie či naopak podrážděnost,
 •  ztráta zájmu o koníčky a oblíbené činnosti,
 •  změny v osobnosti.

Stadium střední a rozvinuté:

Lidé v této fázi potřebují prakticky trvalý dohled. Zhoršuje se soběstačnost nejprve ve složitějších, později i v jednodušších úkonech sebeobsluhy. V této fázi je vhodnou formou pomoci např. denní stacionář.

Příznaky:

 •  výrazné zhoršení paměti,
 •  nemocný není schopen žít bez pomoci,
 •  potřeba trvalého dohledu,
 •  špatně se vyjadřuje,
 •  bloudí a chová se nepřiměřeně situaci,
 •  potřebuje pomoc při vaření, úklidu, nákupu,
 •  při dalším zhoršení i pomoc s osobní hygienou,
 •  objevuje se inkontinence (zpravidla moči),
 •  mohou se vyskytovat poruchy chování, které jsou zpravidla reakcí na to, že danou situaci či změnu nechápe nebo se cítí ohrožen,
 •  mohou se vyskytovat bludy či halucinace.

Pozdní stádium:

V této fázi se lidé s AN již většinou nedokáží podílet na různých činnostech, ale z některých mohou mít stále radost, mohou je pozorovat, vnímají vlídné chování, pocit pohodlí, chutné jídlo, které se snadno polyká a další drobnosti.

Příznaky:

 •  člověk nepoznává své příbuzné, přátele a známé,
 •  neví, že je doma, ale určité prvky může poznávat,
 •  není schopen se vyjádřit,
 •  nechápe složitá sdělení, ale jednoduchá slova či gesta ano,
 •  omezuje se schopnost mobility až k upoutání na lůžko,
 •  celková inkontinence,
 •  mohou se vyskytovat potíže s polykáním.

Přestože celosvětově probíhá intenzivní výzkum možností léčby, v současné době není k dispozici lék, který by onemocnění vyléčil nebo alespoň spolehlivě zastavil. Existují pouze preventivní metody a postupy, včetně léků na podporu kognitivních funkcí. Proto jsou velmi důležité základní klinická a laboratorní vyšetření a dále vyšetření specialistou (neurolog, psychiatr, geriatr), který celý proces dokončí pomocí dalších testů a zobrazovacích metod.

Diagnóza je východiskem k pochopení situace nejen pro pacienta, ale i pro rodinné příslušníky.

V současné době existuje možnost nechat si paměť zdarma otestovat v rámci projektu Dny paměti. Bližší informace lze najít na webu www.alzheimer.cz.

Život s demencí je náročný a vyčerpávající a týká se nejen pacienta, ale celé jeho rodiny. Na pečující rodině je položeno nejtěžší břemeno a je pro ni velkou emoční i fyzickou zátěží.  Je potřeba vědět, kde hledat pomoc při zvládání náročných situací, například formou domácí ošetřovatelské péče, osobní asistence, respitní péče, denního stacionáře, krátkodobých pobytů v léčebnách nebo umístěním v domově se zvláštním režimem.

Závěrem lze říci, že překvapivě účinný  nástroj k udržení dobré funkce mozku máme ve svých vlastních rukou. Je jím dostatek mentální i fyzické aktivity.

Nejúčinnější prevencí je učit se novým věcem, řešit nové problémy, vést bohatý kulturní a společenský život, luštit křížovky a hlavolamy, věnovat se např. zahrádkaření apod.

Totéž platíi o fyzické aktivitě. Obecně je pro většinu lidí prospěšná rychlá chůze – alespoň 30 minut denně. O cvičení je dobré se poradit se svým ošetřujícím lékařem. Samozřejmostí je zdravé jídlo s dostatkem zeleniny a ovoce, omezení tuků, vynechání nebo omezení alkoholu a v neposlední řadě i dostatek odpočinku a radosti ze života.

Dopřejte si tedy dost odpočinku a radujte se z každé příjemné chvíle, které nám život přináší.


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.