Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Pobyt v domově

Jakým způsobem je pobyt v Domově hrazen?

Ubytování a stravu si hradí uživatel ze svého důchodu:

  • Pokud si důchod nechává zasílat na svůj účet, zadá trvalý příkaz k úhradě a pobyt je hrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet našeho zařízení.
  • Další variantou je důchod zasílaný tzv. společnou výplatnicí (vždy 15. v měsíci) na účet domova pro seniory, tím je úhrada zaplacena automaticky bezhotovostně.
  • Pokud uživatel dostává důchod poštovní poukázkou, platí se úhrada z tohoto důchodu hotově.

Úhrada musí být zaplacena do konce daného kalendářního měsíce. Doporučujeme však provést platbu do 15. v měsíci.

Péči si uživatel hradí z přiznaného příspěvku na péči. Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění je úhrada za péči automaticky stanovena ve výši přiznaného příspěvku. Pokud uživatel nemá příspěvek přiznán, může si péči fakultativně objednat a uhradit.

Co je to kapesné a jaká je jeho výše?

Kapesné je určitá finanční částka z důchodu uživatele, která slouží k jeho osobní potřebě (k úhradě poplatků za léky apod.) Dle zákona je to minimálně 15 % z příjmů uživatele.

Uživatel si může se svým kapesným hospodařit sám nebo může využít tzv. osobní karty spravované sociální pracovnicí. Tuto variantu spíše doporučujeme z důvodu bezpečnosti a pomoci se spravováním osobních financí.

Může uživatel během dne opustit zařízení?

Pokud jde uživatel např. ven na zahradu, na procházku, do města či k lékaři, je nutné vždy zdravotnickému personálu sdělit, kam jde a předpokládanou dobu návratu. V případě potřeby doprovází uživatele při vycházkách a návštěvě lékaře personál přímé obslužné péče.

Kdy je možné přijít za svým blízkým na návštěvu?

Doba návštěv je prakticky neomezená. Jen je nutné zohlednit, že mezi 11.00 hod. a 12.00 hod. se podává oběd, mezi 17.15 a 18.00 hod. se podává večeře. Nejvhodnější je plánovat návštěvu mezi 09.00 a 19.00 hod. Pokud má Váš blízký nějaké zvláštní chutě či přání, nezapomeňte mu s sebou přivézt jeho oblíbené pamlsky či limonády. Pro posezení v klidu a soukromí lze využít zahradních altánů nebo kavárny pro naše uživatele.

Delší pobyt mimo zařízení

Jak postupovat v případě plánovaného pobytu uživatele mimo zařízení?

Uživatel může samozřejmě trávit delší čas mimo zařízení (např. víkend či svátky ve své rodině).

Plánovaný pobyt mimo zařízení delší než 1 den je však nutné nahlásit zdravotní sestře, a to 2 pracovní dny předem.

Dále je nutné nahlásit návrat uživatele (den, hodinu).

V případě, že uživatel platí ze svého důchodu celou úhradu za pobyt a stravu, bude mu při přechodném pobytu mimo zařízení (tzn. v případě, že v daný den neodebral žádné jídlo) na základě vyúčtování vrácena denní norma stravného. Způsob úhrad a vratek je podrobně popsán v domovním řádu.

Co se děje při pobytu uživatele v nemocnici nebo v jiném zařízení?

Při pobytu uživatele v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení je mu jeho místo samozřejmě dále drženo, aby se měl po propuštění kam vrátit. Pro vyúčtování platí stejná pravidla jako v předchozím odstavci.

Možnost trvalého bydliště v domově pro seniory

Musí se uživatel přihlásit k trvalému pobytu v domově pro seniory?

Uživatel se k trvalému pobytu v našem zařízení přihlašovat nemusí, tuto možnost ale samozřejmě má.

Přináší mu to jisté výhody:

  •  snazší komunikace s úřady (Česká správa soc. zabezpečení, Magistrát města Ústí nad Labem atd.),
  •  veškerá korespondence pak skutečně přichází k jeho rukám,
  •  v případě zájmu se zde může zúčastnit voleb (parlamentních, ko,munálních apod.), při sčítání lidu nedochází k nejasnostem.

Při vyřízení trvalého pobytu pomáhá uživateli sociální pracovnice. Obecní úřad si za přihlášení účtuje poplatek 50,- Kč.


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.