Pobyt v domově

Jakým způsobem je pobyt v domově pro seniory hrazen?

...ubytování a stravu si hradí uživatel ze svého důchodu:

  • Pokud si důchod nechává zasílat na svůj účet, zadá trvalý příkaz k úhradě a pobyt je hrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet našeho zařízení.
  • Další variantou je důchod zasílaný tzv. společnou výplatnicí (vždy 15. v měsíci) na účet domova pro seniory, tím je úhrada zaplacena automaticky bezhotovostně.
  • Pokud uživatel dostává důchod poštovní poukázkou, platí se úhrada z tohoto důchodu hotově.

...úhrada musí být zaplacena do konce daného kalendářního měsíce. Doporučujeme však provést platbu do 15. v měsíci.

...péči si uživatel hradí z přiznaného příspěvku na péči. Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění je úhrada za péči automaticky stanovena ve výši přiznaného příspěvku. Pokud uživatel nemá příspěvek přiznán, může si péči fakultativně objednat a uhradit.

Co je to kapesné a jaká je jeho výše?

...kapesné je určitá finanční částka z důchodu uživatele, která slouží k jeho osobní potřebě (k úhradě poplatků za léky apod.) Dle zákona je to 15 % z příjmů uživatele.
…uživatel si může se svým kapesným hospodařit sám nebo může využít tzv. osobní karty spravované sociální pracovnicí. Tuto variantu spíše doporučujeme z důvodu bezpečnosti a pomoci se spravováním osobních financí. Peníze si též může ukládat na svůj vkladový (depozitní) účet spravovaný domovem pro seniory.

Může uživatel během dne opustit zařízení?

…pokud jde uživatel např. ven na zahradu, na procházku, do města či k lékaři, je nutné vždy zdravotnickému personálu sdělit, kam jde a předpokládanou dobu návratu. V případě potřeby doprovází uživatele při vycházkách a návštěvě lékaře ošetřovatelský personál.

Kdy je možné přijít za svým blízkým na návštěvu?

…doba návštěv je prakticky neomezená. Jen je nutné zohlednit, že mezi 11.00 hod a 12.00 hod se podává oběd, mezi 17.15 a 18.00 hod se podává večeře. Nejvhodnější je plánovat návštěvu mezi 09.00 a 19.00 hod. Pokud má Váš blízký nějaké zvláštní chutě či přání, nezapomeňte mu s sebou přivézt jeho oblíbené pamlsky či limonády. Pro posezení v klidu a soukromí lze využít zahradních altánů nebo kavárny pro naše uživatele.

Delší pobyt mimo zařízení

Jak postupovat v případě plánovaného pobytu uživatele mimo zařízení?

…uživatel může samozřejmě trávit delší čas mimo zařízení (např. víkend či svátky ve své rodině).

…plánovaný pobyt mimo zařízení delší než 1 den je však nutné nahlásit zdravotní sestře, a to 2 pracovní dny předem. V případě, že uživatel platí ze svého důchodu celou úhradu za pobyt a stravu, bude mu při přechodném pobytu mimo zařízení (tzn. v případě, že v daný den neodebral žádné jídlo) na základě vyúčtování vrácena denní norma stravného. Způsob úhrad a vratek je podrobně popsán v domovním řádu.

…dále je nutné nahlásit návrat uživatele (den, hodinu).

Co se děje při pobytu uživatele v nemocnici nebo v jiném zařízení?

…při pobytu uživatele v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení je mu jeho místo samozřejmě dále drženo, aby se měl po propuštění kam vrátit. Pro vyúčtování platí stejná pravidla jako v předchozím odstavci.

Možnost trvalého bydliště v domově pro seniory

Musí se uživatel přihlásit k trvalému pobytu v domově pro seniory?

…nemusí. Uživatel má ale samozřejmě možnost přihlásit se k trvalému pobytu na adrese domova pro seniory.

Přináší mu to jisté výhody:

  • Snazší komunikace s úřady (Státní správa soc. zabezpečení, Magistrát města Ústí nad Labem atd.)
  • Pravidelný zákonem stanovený poplatek za odvoz odpadu platí v místě, kde odpad skutečně produkuje
  • Veškerá korespondence pak skutečně přichází k jeho rukám
  • V případě zájmu se zde může zúčastnit voleb (parlamentních, komunálních apod.), při sčítání lidu nedochází k nejasnostem

…při vyřízení trvalého pobytu pomáhá uživateli sociální pracovnice. Obecní úřad si za přihlášení účtuje poplatek 50,- Kč.