Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Často kladené dotazy

V našem zařízení poskytujeme registrovanou sociální službu „domov se zvláštním režimem“, která je určená mužům i ženám od 45 let trpícím stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

 

Jakákoli osoba, která spadá do cílové skupiny nabízených služeb. Tedy muži i ženy starší 45 let, závislí na pomoci jiné fyzické osoby, trpící stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Čekací doba je závislá na počtu volných lůžek v zařízení. Je možné podat žádost o přijetí, na základě které je možné zapsat žadatele do evidence.

Všechny pokoje jsou standardně vybaveny potřebným nábytkem, po předchozí domluvě je však možné vybavit pokoj vlastním drobným nábytkem, jako je polička, křeslo či televize, eventuálně obrázky a fotografie.

V našem domově není možné, z hygienických důvodů, bezpečnostních důvodů a s ohledem na ostatní uživatele, mít vlastní domácí zvíře.

Domov má vlastní kuchyň, která podává stravu 5x denně. Strava je i dietně upravená, včetně pitného režimu. Z bezpečnostních důvodů není možné, aby si uživatel na pokoji nebo jinde sám připravoval stravu nebo nápoje.

Pravidelně jednou týdně dochází do zařízení praktický lékař. Psychiatr jedenkrát za 14 dní.

Služeb kadeřnice a pedikérky je možno využít zpravidla jedenkrát měsíčně.

 Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.