Přijetí uživatele

Umístění do Domova pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace je možné na základě "Žádosti o umístění", kterou je zapotřebí vyplnit a odevzdat sociální pracovnici, zanechat v recepci našeho zařízení v zalepené obálce nebo doručit poštou na adresu zařízení. Formulář žádosti je k dispozici u nás v zařízení nebo si jej můžete stáhnout z našich webových stránek v sekci Formuláře ke stažení.

Při podání nové žádosti a přijetí uživatele do zařízení se obracejte na sociální pracovnice.

Pokud využijete komunikaci přes e-mail, uveďte do předmětu zprávy „ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY“.

Další informace se dozvíte v následujících sekcích: