Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Přijetí uživatele

Umístění do Domova Velké Březno, příspěvková organizace je možné na základě "Žádosti o poskytování sociální služby", kterou je zapotřebí vyplnit a odevzdat sociální pracovnici, zanechat v recepci našeho zařízení v zalepené obálce nebo doručit poštou na adresu zařízení. Formulář žádosti je k dispozici u nás v zařízení nebo si jej můžete stáhnout z našich webových stránek v sekci Formuláře ke stažení.

Při podání nové žádosti a přijetí uživatele do zařízení se obracejte na sociální pracovnice.

Pokud využijete komunikaci přes e-mail, uveďte do předmětu zprávy „ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY“.

Další informace se dozvíte v následujících sekcích:Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.