Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

  • Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  • Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem

5. Případné platby lze poukázat na účet č. 3783590257/0100 (Komerční banka)

Platby je možné uskutečnit také v hotovosti do pokladny na adrese organizace.

6. IČ

44555288

7. DIČ

neplátce

      8.Dokumenty

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • Vzory licenčních smluv: nejsou
  • Výhradní licence: není


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.