Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

Organigram

5. Případné platby lze poukázat na účet č. 3783590257/0100 (Komerční banka)

Platby je možné uskutečnit také v hotovosti do pokladny na adrese organizace.

6. IČ

44555288

7. DIČ

neplátce

      8.Dokumenty

11. Opravné prostředky

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Postupy nejsou vydány

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

  • Vzory licenčních smluv: nejsou
  • Výhradní licence: není

Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.