Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Koncept Bazální stimulace (BS)

„Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nezákladnější (bazální) rovině lidské vnímání a komunikaci. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět. Mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových dráhách ve více svých regionech a to mu dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat jeho činnost.“

(ZDROJ: INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE)

web: www.bazalni-stimulace.cz, e-mail: institut@bazalni-stimulace.cz

Naši pracovníci jsou proškoleni certifikovanými kurzy pořádanými Institutem Bazální stimulace. Na všech našich odděleních pracujeme s technikami konceptu BS.

Techniky konceptu, se kterými se můžete v našem zařízení setkat, se dělí na:

  •  základní,
  •  nástavbové.

Prvky základní stimulace:

  •  somatická stimulace,
  •  vestibulární stimulace,
  •  vibrační stimulace.

Nástavbová stimulace:

  •  optická stimulace,
  •  auditivní stimulace,
  •  taktilně-haptická stimulace,
  •  olfaktorická stimulace,
  •  orální stimulace.

Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.