Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Koncept Bazální stimulace (BS)

„Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nezákladnější (bazální) rovině lidské vnímání a komunikaci. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět. Mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových dráhách ve více svých regionech a to mu dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat jeho činnost.“

(ZDROJ: INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE)

web: www.bazalni-stimulace.cz, e-mail: institut@bazalni-stimulace.cz

Naši pracovníci jsou proškoleni certifikovanými kurzy pořádanými Institutem Bazální stimulace. Na všech našich odděleních pracujeme s technikami konceptu BS.

Techniky konceptu, se kterými se můžete v našem zařízení setkat, se dělí na:

  •  základní,
  •  nástavbové.

Prvky základní stimulace:

  •  somatická stimulace,
  •  vestibulární stimulace,
  •  vibrační stimulace.

Nástavbová stimulace:

  •  optická stimulace,
  •  auditivní stimulace,
  •  taktilně-haptická stimulace,
  •  olfaktorická stimulace,
  •  orální stimulace.


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.