Koncept Bazální stimulace (BS)

„Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nezákladnější (bazální) rovině lidské vnímání a komunikaci. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět. Mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových dráhách ve více svých regionech a to mu dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat jeho činnost.“

(ZDROJ: INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE)

web: www.bazalni-stimulace.cz, e-mail: institut@bazalni-stimulace.cz

Naši pracovníci jsou proškoleni certifikovanými kurzy pořádanými Institutem Bazální stimulace. Na všech našich odděleních pracujeme s technikami konceptu BS.

Techniky konceptu, se kterými se můžete v našem zařízení setkat, se dělí na:

  • základní
  • nástavbové

Prvky základní stimulace:

  • Somatická stimulace
  • Vestibulární stimulace
  • Vibrační stimulace

Nástavbová stimulace:

  • Optická stimulace
  • Auditivní stimulace
  • Taktilně-haptická stimulace
  • Olfaktorická stimulace
  • Orální stimulace