Domov pro seniory Velké Březno příspěvková organizace
Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Pravidla pro návštěvy

 • Návštěvy se budou hlásit alespoň jeden pracovní den dopředu sociální pracovnici;
 • Návštěvy Domova Velké Březno budou umožněny od pondělí do čtvrtka a to od 10:00 do 15:45;
 • Návštěvy budou umožněny u jednoho klienta jen jedenkrát denně a to pouze 2 osobám ve stejném čase a mohou trvat maximálně jednu hodinu;
 • Návštěvy u mobilních klientů probíhají pokud možno ve venkovních prostorách domova, případně na kulturní místnosti na oddělení B 1. patro. U imobilních (upoutaných na lůžku) uživatelů jsou povoleny návštěvy na pokojích;
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze přes recepci na budově A;
 • Návštěva bude mít ústenku, jednorázové rukavice (v případě nutnosti budou k dispozici na recepci) a musí si před vstupem a při odchodu vydezinfikovat ruce;
 • Návštěvě bude změřena teplota termokamerou. Osoba, která bude mít vyšší teplotu než 37°C či bude vykazovat jiné příznaky odpovídající nemoci COVID-19, nebude do objektu vpuštěna;
 • Návštěva vyplní na recepci Čestné prohlášení, v případě nezletilých dětí jej vyplní zákonný zástupce;
 • Maximální počet je 8 návštěv na den;
 • Návštěvníci by mezi sebou měli dbát dodržování odstupu min 2 metrů;

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel

Domov Velké Březno, příspěvková organizace


Kontakt na Sociální pracovnici:
Mgr. Petra Vaněčková
Email: vaneckova@domov-brezno.cz
Telefon: 727 974 032, 475 317 175

Preventivní opatření

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 15. 09. 2020 oznamujeme zákaz návštěv uživatelů v našem Domově s platností od 17. 09. 2020.

Výjimečně povolujeme návštěvu nejbližším rodinným příslušníkům uživatele především v terminálním stádiu

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel

Domov Velké Březno, příspěvková organizace


Případné povolené návštěvy můžete objednávat u sociálních pracovníků.

 • Bc. Zavřel Marek, sociální pracovník, tel.: 724 052 126
 • Mgr. Vaněčková Petra, sociální pracovnice, tel.: 727 974 032

Upozorňujeme návštěvy klientů, že od 14.9.2020 budou probíhat v Domově na jednotlivých odděleních postupné přestavby – výměna lina, dveří a balkonových oken (odd. C). Proto Vás prosíme o trpělivost, a především dodržování bezpečnosti.

Děkujeme za pochopení.

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

S účinností od 22.6.2020 jsou v našem Domově Velké Březno, příspěvková organizace povoleny návštěvy při dodržení pravidel, viz odkaz níže, vydaných panem ředitelem.

Osobní věci a balíčky pro klienty se již mohou předávat přímo klientům.

Pravidla pro návštěvy (Ke stažení ve formátu PDF)

Z důvodu prevence šíření Covid-19 projdou přijaté balíčky (na recepci) pro naše uživatele dezinfekcí. Je důležité, aby zejména potraviny, které jsou součástí balíčku, byly TRVANLIVÉ!!!

Vzhledem k omezenému provozu recepce, noste balíčky pro naše uživatele pouze v době od 8 hod. do 11 hodin.

Děkujeme za pochopení

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Vzhledem k této mimořádné události, kdy kvůli šíření viru COVID-19 jsme byli nuceni uzavřít náš Domov Velké Březno, chceme umožnit alespoň nějakou možnost komunikace mezi rodinami a našimi uživateli. Jedná se o způsob online komunikace prostřednictvím internetových hovorů a videohovorů. Stačí, když si na své mobilní telefony stáhnete aplikace Skype, WhatsApp nebo Messenger.

Dále si stačí vyhledat v kontaktech Domov Velké Březno a komunikace může začít!

Prosíme ty, kteří chtějí tuto možnost komunikace využít, aby nejdříve zavolali sociálním pracovníkům a s nimi domluvili přesný čas hovoru.

Bc. Petra Vaněčková, sociální pracovnice Domova, tel.: 727 974 032
Bc. Marek Zavřel, sociální pracovník Domova, tel.: 724 052 126

Zůstaňme v kontaktu!

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
Ředitel Domova Velké Březno

Omezení pracovní doby z důvodu krizové situace šíření viru COVID-19

 • Recepce 7,30 – 11,30
 • Ředitel a zástupce ředitele se střídají po dnech v režimu pondělí, středa a úterý, čtvrtek od 8,00 do 11,30
 • Sociální pracovníci se střídají po dnech v režimu pondělí, středa a úterý, čtvrtek od 8,00 do 11,30
 • Bc. Renáta Šustová – vedoucí zdravotního úseku a přímé obslužné péče – vždy v pondělí, středa v pátek od 8,00 do 11,30

Aktuálně / upozornění

POVOLENÉ NÁVŠTĚVY OD 29. 09. 2020

Návštěvy se budou hlásit alespoň jeden pracovní den dopředu sociální pracovnici.

Číst celé »

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace

je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí a nabídnout možnost žít v místě, ve kterém se budou cítit bezpečně, co nejvíce přirozeně a aby v rámci svých psychických a fyzických možností mohli pokračovat ve svém běžném způsobu života.

Specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.

Historie

Na území obce Velké Březno stojí i naše zařízení, které je tvořeno komplexem tří pavilonů. V těsném sousedství stojí historická budova zámku, která je památkově chráněna a byla donedávna majetkem litoměřického biskupství.

Současnost

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí.

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je ten, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Jak můžete být prospěšní uživatelům Domova Velké Březno?

Své dovednosti a schopnosti můžete nabídnout našim uživatelům například při těchto činnostech:

 • jako společník při procházkách,
 • jako společník u lůžka,
 • provádění drobných nákupů,
 • jako doprovod uživatele při návštěvě instituce.

Dobrovolnictví vám jistě přinese pocit uspokojení a naplnění, změnu životních hodnot, získáte nové přátele.

Pokud budete mít zájem vykonávat v našem zařízení práci dobrovolníka, kontaktujte naší koordinátorku dobrovolníků:

Bc. Petra Vaněčková, tel.: 727 974 032.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.