Domov pro seniory Velké Březno příspěvková organizace
Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Povolení návštěv
v Domově od 1.8.2021 do odvolání

Návštěvy budou rodinným příslušníkům a známým povoleny za následujících podmínek

 • Návštěva se musí prokázat potvrzením s negativním výsledkem na COVID-19 (POC test, RT-PCR), test se musí absolvovat nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy;
 • Osoba, která prodělala onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy o tom doloží doklad;
 • Osoby, které byli očkovány proti onemocnění COVID-19 doloží, že:
  • Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
  • Od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 • Návštěva musí mít respirátor minimálně FFP2;
 • Návštěvy u pozitivních COVID uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány;
 • Doba návštěvy od 9,00 – 16,00 hod.
 • Setkání lze umožnit také virtuálním způsobem formou aplikací Skype, WhatsApp. Pro rezervaci on-line hovoru kontaktujte sociálního pracovníka.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Rezervaci návštěvy či objednávku konzultace u sociálního pracovníka můžete provést online zde.

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace

je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí a nabídnout možnost žít v místě, ve kterém se budou cítit bezpečně, co nejvíce přirozeně a aby v rámci svých psychických a fyzických možností mohli pokračovat ve svém běžném způsobu života.

Specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.

Historie

Na území obce Velké Březno stojí i naše zařízení, které je tvořeno komplexem tří pavilonů. V těsném sousedství stojí historická budova zámku, která je památkově chráněna a byla donedávna majetkem litoměřického biskupství.

Současnost

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí.

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je ten, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Jak můžete být prospěšní uživatelům Domova Velké Březno?

Své dovednosti a schopnosti můžete nabídnout našim uživatelům například při těchto činnostech:

 • jako společník při procházkách,
 • jako společník u lůžka,
 • provádění drobných nákupů,
 • jako doprovod uživatele při návštěvě instituce.

Dobrovolnictví vám jistě přinese pocit uspokojení a naplnění, změnu životních hodnot, získáte nové přátele.

Pokud budete mít zájem vykonávat v našem zařízení práci dobrovolníka, kontaktujte naší koordinátorku dobrovolníků:

Bc. Petra Vaněčková, tel.: 727 974 032.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.