Domov pro seniory Velké Březno příspěvková organizace
Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Upozorňujeme návštěvy klientů na probíhající opravu kanalizace v atriu Domova mezi spojovací chodbou a výtahem na oddělení D. Prosíme nevstupujte do vyznačené zóny staveniště a v její blízkosti dbejte zvýšené opatrnosti.

S účinností od 22.6.2020 jsou v našem Domově Velké Březno, příspěvková organizace povoleny návštěvy při dodržení pravidel, viz odkaz níže, vydaných panem ředitelem.

Osobní věci a balíčky pro klienty se již mohou předávat přímo klientům.

Pravidla pro návštěvy (Ke stažení ve formátu PDF)

Z důvodu prevence šíření Covid-19 projdou přijaté balíčky (na recepci) pro naše uživatele dezinfekcí. Je důležité, aby zejména potraviny, které jsou součástí balíčku, byly TRVANLIVÉ!!!

Vzhledem k omezenému provozu recepce, noste balíčky pro naše uživatele pouze v době od 8 hod. do 11 hodin.

Děkujeme za pochopení

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Prevence šíření Covid-19 – opatření dezinfekce balíčků od příbuzných a blízkých od rodin pro klienty

Přijatý balíček na recepci (případně pracovníkem přímé obslužné péče) projde následujícím procesem:

 1. kontrola balíčku - balíček může obsahovat pouze balené zboží nepodléhající rychlé zkáze,
 2. zboží, které není vakuově baleno nebo zataveno již z výroby se vyjme z obalu a dezinfikuje (př. zubní pasta, krém na ruce apod.),
 3. balíček se označí jménem příjemce a datumem převzetí a uloží se do kanceláře aktivizace (budova A 1.p.) na dobu 3 dní od přijetí,
 4. čtvrtý den se předá příjemci (klientovi).

Evidence balíčků je vyvěšena u kanceláře aktivizace.

Dne 21. 04. 2020

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Vzhledem k této mimořádné události, kdy kvůli šíření viru COVID-19 jsme byli nuceni uzavřít náš Domov Velké Březno, chceme umožnit alespoň nějakou možnost komunikace mezi rodinami a našimi uživateli. Jedná se o způsob online komunikace prostřednictvím internetových hovorů a videohovorů. Stačí, když si na své mobilní telefony stáhnete aplikace Skype, WhatsApp nebo Messenger.

Dále si stačí vyhledat v kontaktech Domov Velké Březno a komunikace může začít!

Prosíme ty, kteří chtějí tuto možnost komunikace využít, aby nejdříve zavolali sociálním pracovníkům a s nimi domluvili přesný čas hovoru.

Bc. Petra Vaněčková, sociální pracovnice Domova, tel.: 727 974 032
Bc. Marek Zavřel, sociální pracovník Domova, tel.: 724 052 126

Zůstaňme v kontaktu!

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
Ředitel Domova Velké Březno

Omezení pracovní doby z důvodu krizové situace šíření viru COVID-19

 • Recepce 7,30 – 11,30
 • Ředitel a zástupce ředitele se střídají po dnech v režimu pondělí, středa a úterý, čtvrtek od 8,00 do 11,30
 • Sociální pracovníci se střídají po dnech v režimu pondělí, středa a úterý, čtvrtek od 8,00 do 11,30
 • Bc. Renáta Šustová – vedoucí zdravotního úseku a přímé obslužné péče – vždy v pondělí, středa v pátek od 8,00 do 11,30

ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 5.3.2020 DO ODVOLÁNÍ

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM JE DO ODVOLÁNÍ
V DOMOVĚ VELKÉ BŘEZNO VYHLÁŠEN

ZÁKAZ
NÁVŠTĚV

V NEZBYTNĚ NUTNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE NÁVŠTĚVU POVOLIT ZDRAVOTNÍ SESTRA.
VĚCI PRO UŽIVATELE DOMOVA MŮŽETE PŘEDAT NA RECEPCI
VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 475 317 171, 727 974 032
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace


Aktuálně / upozornění

Oznámení o změnách v poskytování sociální služby

Od 1. 1. 2020 dochází ke změnám v poskytování sociálních služeb v našem Domově Velké Březno, příspěvková organizace. Nově budeme poskytovat pouze sociální službu „Domov se zvláštním režimem“.

 

Číst celé »

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace

je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí a nabídnout možnost žít v místě, ve kterém se budou cítit bezpečně, co nejvíce přirozeně a aby v rámci svých psychických a fyzických možností mohli pokračovat ve svém běžném způsobu života.

Specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.

Historie

Na území obce Velké Březno stojí i naše zařízení, které je tvořeno komplexem tří pavilonů. V těsném sousedství stojí historická budova zámku, která je památkově chráněna a byla donedávna majetkem litoměřického biskupství.

Současnost

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí.

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je ten, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Jak můžete být prospěšní uživatelům Domova Velké Březno?

Své dovednosti a schopnosti můžete nabídnout našim uživatelům například při těchto činnostech:

 • jako společník při procházkách,
 • jako společník u lůžka,
 • provádění drobných nákupů,
 • jako doprovod uživatele při návštěvě instituce.

Dobrovolnictví vám jistě přinese pocit uspokojení a naplnění, změnu životních hodnot, získáte nové přátele.

Pokud budete mít zájem vykonávat v našem zařízení práci dobrovolníka, kontaktujte naší koordinátorku dobrovolníků:

Bc. Petra Vaněčková, tel.: 727 974 032.


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.