Domov pro seniory Velké Březno příspěvková organizace
Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie onemocnění COVID-19 je očkování, které proběhne v našem zařízení během několika dnů. Očkování proti nemoci COVID-19 je v současné době jedinou možností, jak se vyhnout jejímu propuknutí po nákaze virem.

V případě poskytnutí informací, prosím, volejte sociální pracovnici Mgr. Vaněčkové, tel.: 727 974 032.

Informovaný souhlas je možné stáhnout zde »

UPOZORNĚNÍ – DOLOŽENÍ PŘÍJMŮ

Žádáme uživatele (a jejich rodinné příslušníky), jejichž příjmy, po ponechání zákonných 15 procent, nestačí na plnou úhradu nákladů za pobyt a stravu, aby nejpozději do konce ledna 2021 doložili své příjmy (důchodový výměr na rok 2021).

V případě nedoložení výše příjmů (důchodový výměr) nebudeme moci sníženou úhradu za pobyt a stravu akceptovat a bude účtována plná výše nákladů za pobyt a stravu dle platného ceníku.

Výši příjmů doložte k rukám sociálních pracovníků. sociální pracovníci Domova
Bc. Marek Zavřel, tel. 724 052 126
Mgr. Petra Vaněčková, tel. 727 974 032

Jaroslav DoubravaDěkujeme senátorovi panu Jaroslavu Doubravovi za poskytnutí 1 500 ks jednorázových roušek a 21 ks jednorázových overalů, které věnoval našemu Domovu Velké Březno, příspěvkové organizace.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Povolení návštěv v Domově od 7. 12. 2020

Návštěvy budou rodinným příslušníkům a známým povoleny za následujících podmínek:

 • Návštěva se musí prokázat potvrzením s negativním výsledkem na COVID-19 (POC test, RT-PCR), test se musí absolvovat nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy;
 • Osoba, která prodělala onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy o tom doloží doklad;
 • Návštěva musí mít respirátor minimálně FFP2;
 • Návštěva se objednává u sociální pracovnice Mgr. Vaněčkové, tel.: 727 974 032, 475 317 175, vaneckova@domov-brezno.cz
 • Návštěvy jsou možné ve dnech pondělí – neděle a to na 1 hodinu v časech:
  Od 9,00 – 10,30
  Od 13,00 – 15,30
 • Návštěva je povolena pro 2 osoby a děti, které musí mít také negativní výsledek na COVID-19;
 • Návštěvy u pozitivních COVID uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány;

Setkání lze umožnit také virtuálním způsobem formou aplikací Skype, WhatsApp . Pro rezervaci on-line hovoru kontaktujte sociálního pracovníka.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
Ředitel Domova Velké Březno

Upozorňujeme návštěvy klientů, že od 14.9.2020 budou probíhat v Domově na jednotlivých odděleních postupné přestavby – výměna lina, dveří a balkonových oken (odd. C). Proto Vás prosíme o trpělivost, a především dodržování bezpečnosti.

Děkujeme za pochopení.

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Vzhledem k této mimořádné události, kdy kvůli šíření viru COVID-19 jsme byli nuceni uzavřít náš Domov Velké Březno, chceme umožnit alespoň nějakou možnost komunikace mezi rodinami a našimi uživateli. Jedná se o způsob online komunikace prostřednictvím internetových hovorů a videohovorů. Stačí, když si na své mobilní telefony stáhnete aplikace Skype, WhatsApp nebo Messenger.

Dále si stačí vyhledat v kontaktech Domov Velké Březno a komunikace může začít!

Prosíme ty, kteří chtějí tuto možnost komunikace využít, aby nejdříve zavolali sociálním pracovníkům a s nimi domluvili přesný čas hovoru.

Bc. Petra Vaněčková, sociální pracovnice Domova, tel.: 727 974 032
Bc. Marek Zavřel, sociální pracovník Domova, tel.: 724 052 126

Zůstaňme v kontaktu!

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
Ředitel Domova Velké Březno

Omezení pracovní doby z důvodu krizové situace šíření viru COVID-19

 • Recepce 7,30 – 11,30
 • Ředitel a zástupce ředitele se střídají po dnech v režimu pondělí, středa a úterý, čtvrtek od 8,00 do 11,30
 • Sociální pracovníci se střídají po dnech v režimu pondělí, středa a úterý, čtvrtek od 8,00 do 11,30
 • Bc. Renáta Šustová – vedoucí zdravotního úseku a přímé obslužné péče – vždy v pondělí, středa v pátek od 8,00 do 11,30

Aktuálně / upozornění

POVOLENÉ NÁVŠTĚVY OD 29. 09. 2020

Návštěvy se budou hlásit alespoň jeden pracovní den dopředu sociální pracovnici.

Číst celé »

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace

je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí a nabídnout možnost žít v místě, ve kterém se budou cítit bezpečně, co nejvíce přirozeně a aby v rámci svých psychických a fyzických možností mohli pokračovat ve svém běžném způsobu života.

Specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.

Historie

Na území obce Velké Březno stojí i naše zařízení, které je tvořeno komplexem tří pavilonů. V těsném sousedství stojí historická budova zámku, která je památkově chráněna a byla donedávna majetkem litoměřického biskupství.

Současnost

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí.

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je ten, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Jak můžete být prospěšní uživatelům Domova Velké Březno?

Své dovednosti a schopnosti můžete nabídnout našim uživatelům například při těchto činnostech:

 • jako společník při procházkách,
 • jako společník u lůžka,
 • provádění drobných nákupů,
 • jako doprovod uživatele při návštěvě instituce.

Dobrovolnictví vám jistě přinese pocit uspokojení a naplnění, změnu životních hodnot, získáte nové přátele.

Pokud budete mít zájem vykonávat v našem zařízení práci dobrovolníka, kontaktujte naší koordinátorku dobrovolníků:

Bc. Petra Vaněčková, tel.: 727 974 032.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.