Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

POVOLENÉ NÁVŠTĚVY OD 29. 09. 2020

Návštěvy se budou hlásit alespoň jeden pracovní den dopředu sociální pracovnici.


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

  • Návštěvy se budou hlásit alespoň jeden pracovní den dopředu sociální pracovnici;
  • Návštěvy Domova Velké Březno budou umožněny od pondělí do čtvrtka a to od 10:00 do 15:45;
  • Návštěvy budou umožněny u jednoho klienta jen jedenkrát denně a to pouze 2 osobám ve stejném čase a mohou trvat maximálně jednu hodinu;
  • Návštěvy u mobilních klientů probíhají pokud možno ve venkovních prostorách domova, případně na kulturní místnosti na oddělení B 1. patro. U imobilních (upoutaných na lůžku) uživatelů jsou povoleny návštěvy na pokojích;
  • Vstup do budovy bude umožněn pouze přes recepci na budově A;
  • Návštěva bude mít ústenku, jednorázové rukavice (v případě nutnosti budou k dispozici na recepci) a musí si před vstupem a při odchodu vydezinfikovat ruce;
  • Návštěvě bude změřena teplota termokamerou. Osoba, která bude mít vyšší teplotu než 37°C či bude vykazovat jiné příznaky odpovídající nemoci COVID-19, nebude do objektu vpuštěna;
  • Návštěva vyplní na recepci Čestné prohlášení, v případě nezletilých dětí jej vyplní zákonný zástupce;
  • Maximální počet je 8 návštěv na den;
  • Návštěvníci by mezi sebou měli dbát dodržování odstupu min 2 metrů;

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
Ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Kontakt na Sociální pracovnici:
Mgr. Petra Vaněčková
Email: vaneckova@domov-brezno.cz
Telefon: 727 974 032, 475 317 175

Publikováno: 25. září 2020 6:00Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.