Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Ubytování

Náš Domov se nachází v obci Velké Březno, která leží cca 10 km od Ústí nad Labem směrem na Děčín. Celý areál domova je v klidném prostředí, uživatelé mají k dispozici velkou zahradu, odkud je nádherný výhled na řeku Labe a okolní přírodu.

Komplex domova se skládá ze tří pavilonů - B, C a D. Pokoje jsou jedno, dvou, nebo třílůžkové, některé mají vlastní sociální zařízení. Veškeré prostory jsou bezbariérové. Celková kapacita domova je 93 lůžek v rámci celoročního pobytu.

Pavilony B přízemí je určen uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé si mohou svůj pokoj dovybavit vlastními obrázky, fotografiemi, upomínkovými předměty apod.

Pavilon B 1.patro, C a D jsou specializovaně na péči o uživatele trpícímí stařeckou demencí, Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí. Pokoje jsou v tomto oddělení vybaveny účelově bez zbytečností, které by mohly uživatele mást, traumatizovat je nebo by si jimi mohli ublížit. Také hrany nábytku jsou dle možností zaobleny jako prevence úrazů. Více informací naleznete v samostatném odkazu.

Uživatelé mají k dispozici jídelny v každém pavilonu na každém patře, kavárničku a kulturní místnost. V létě mohou naši uživatelé využít k venkovnímu posezení terasu. Celý areál domova doplňuje velká zahrada s lavičkami a zastřešenými altány.

V ceně ubytování je zahrnuto topení, teplá a studená voda a elektrický proud. Služba ubytování zahrnuje také úklid pokoje a ostatních prostor, praní, žehlení a drobné opravy ložního i osobního prádla a ošacení.

Úhrada za ubytování a stravu

Typ pokoje Cena za ubytování
- za den
Cena za ubytování
- za měsíc
(30/31dnů)
Cena za stravu
za den
Cena za stravu
za měsíc
(30/31 dnů)
CELKEM
Dvoulůžkový
na 
oddělení D
210,- 6.300,- / 6.510,- 160,- 4 800,- / 4.960,- 11.100,- / 11.470,-
Jednolůžkový a
dvoulůžkový na 
oddělení B a C
190,- 5.700,- / 5.890,- 160,- 4.800,- / 4.960,- 10.500,- / 10.850,-
Třílůžkový
na oddělení B, C, D
180,- 5.400,- / 5.580,- 160,- 4.800,- / 4.960,- 10.200,- / 10.540,-

V praxi to znamená:

Příklad 1

Uživatel má příjem 13.500,- Kč a využívá dvoulůžkový pokoj na oddělení D. Minimální zůstatek 15% příjmu uživatele je v tomto případě 2.025,- Kč. Úhrada za ubytování a stravu stanovená poskytovatelem je v tomto případě 11.100,- Kč nebo 11470,- Kč. Uživateli tedy zůstává po uhrazení částky za ubytování a stravu v plné výši 2.400,- Kč nebo 2.030,- Kč což je více než minimální zůstatek 15% příjmu uživatele. Tento zůstatek slouží pro osobní potřeby uživatele.

Příklad 2

Uživatel má příjem 9.000,- Kč a využívá trojlůžkový pokoj na oddělení B. Minimální zůstatek 15% příjmu uživatele je v tomto případě 1.350,- Kč. Úhrada za ubytování a stravu stanovená poskytovatelem je v tomto případě 7.650,- Kč, místo 9.600,- Kč nebo 9.920,- Kč, právě z povinnosti dodržet princip minimálního zůstatku 15% příjmu uživatele. Uživateli zůstává každý měsíc částka 1.350,- Kč.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.