Domov pro seniory Velké Březno příspěvková organizace
Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Návštěvní doba je od 3.8.2023
stanovena od 8:00 do 19:15 hod.

Upozornění - důchodový výměr

Z organizačních důvodů se přesouvá Jarní slavnost ze čtvrtka 25.5. na středu 24.5.

Povolení návštěv

Od 27. 1. 2023 jsou návštěvy klientů opět povoleny.

Dobrovolnictví pro seniory

UPOZORNĚNÍ

Prosíme návštěvy, aby v rámci probíhajících bouracích prací u spojovací chodby mezi budovami B a C, dodržovaly bezpečnost.

Vzhledem k narůstajícímu výskytu respiračních onemocnění vás žádáme o zvážení návštěv v našem domově. Zároveň doporučujeme nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

V tuto chvíli nejsou návštěvy zakázány, jde pouze o doporučení a preventivní opatření.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Doporučení návštěvám klientů

Oznámení o změně ceníku


Ke stažení ve formátu PDF »

Včera se nám podařilo již po čtvrté v řadě úspěšně obhájit certifikát Vážka® , který uděluje tým České alzheimerovské společnosti, a jsme na to nesmírně pyšní. Obhájení certifikátu je pro nás vždy důkazem toho, že systém námi poskytované komplexní péče je na vysoké úrovni. Certifikát je pro nás nejen známkou vysoké kvality naší péče, ale i velkou výzvou a motivací. Zároveň je to pro nás zpětná vazba, co ještě můžeme zlepšit v čem se zdokonalit.

Vážka® je systém certifikace, který uděluje Česká alzheimerovská společnost těm zařízením, která poskytují kvalitní služby osobám s onemocněním demence. Jedná se o nejvyšší ocenění, kterého lze v této oblasti dosáhnout. Vážka® je udělována na základě výsledků auditu po dobu dvou let, poté je nutné auditem projít znovu.

Děkuji zejména vedoucím úseků, koordinátorkám oddělení a sociálním pracovníkům, dále pak celému týmu za skvělou péči, kterou věnují našim uživatelům.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Rezervaci návštěvy či objednávku konzultace u sociálního pracovníka můžete provést online zde.

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace

je poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb, zajištění důstojného a bezpečného prostředí a podpora stávající soběstačnosti uživatelů. Poskytujeme služby především těm seniorům, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou tak žít ve svém přirozeném prostředí.

Specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.

Historie

Na území obce Velké Březno stojí i naše zařízení, které je tvořeno komplexem tří pavilonů. V těsném sousedství stojí historická budova zámku, která je památkově chráněna a byla donedávna majetkem litoměřického biskupství.

Současnost

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí.

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je ten, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Jak můžete být prospěšní uživatelům Domova Velké Březno?

Své dovednosti a schopnosti můžete nabídnout našim uživatelům například při těchto činnostech:

  • jako společník při procházkách,
  • jako společník u lůžka,
  • provádění drobných nákupů,
  • jako doprovod uživatele při návštěvě instituce.

Dobrovolnictví vám jistě přinese pocit uspokojení a naplnění, změnu životních hodnot, získáte nové přátele.

Pokud budete mít zájem vykonávat v našem zařízení práci dobrovolníka, kontaktujte naší koordinátorku dobrovolníků:

Martina Menkina Ryšánková, DiS.,
tel.: 727 974 032
.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.