Domov pro seniory Velké Březno příspěvková organizace
Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Od pátku 14. 01. 2022 je po dobu návštěvy v Domově Velké Březno


ZÁKAZ KONZUMACE POTRAVIN A NÁPOJŮ.


Po dobu návštěvy je povinné nosit respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Důchodový výměr

OD 15. 12. 2021 JSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY


Pravidla pro návštěvy stále platí.

Od 21.12. – 23.12.2021 se návštěvy objednávají u sociálního pracovníka
Bc. Marek Zavřel, tel.: 724 052 126.

V další dny u sociální pracovnice
Mgr. Petra Vaněčková, tel.: 727 974 032

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Včera se nám podařilo již po čtvrté v řadě úspěšně obhájit certifikát Vážka® , který uděluje tým České alzheimerovské společnosti, a jsme na to nesmírně pyšní. Obhájení certifikátu je pro nás vždy důkazem toho, že systém námi poskytované komplexní péče je na vysoké úrovni. Certifikát je pro nás nejen známkou vysoké kvality naší péče, ale i velkou výzvou a motivací. Zároveň je to pro nás zpětná vazba, co ještě můžeme zlepšit v čem se zdokonalit.

Vážka® je systém certifikace, který uděluje Česká alzheimerovská společnost těm zařízením, která poskytují kvalitní služby osobám s onemocněním demence. Jedná se o nejvyšší ocenění, kterého lze v této oblasti dosáhnout. Vážka® je udělována na základě výsledků auditu po dobu dvou let, poté je nutné auditem projít znovu.

Děkuji zejména vedoucím úseků, koordinátorkám oddělení a sociálním pracovníkům, dále pak celému týmu za skvělou péči, kterou věnují našim uživatelům.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY
PLATNÁ OD 15. 11. 2021

Návštěva v našem Domově Velké Březno, příspěvková organizace je možná, je však zapotřebí dodržovat stanovená pravidla, která jsou vsouladu saktuálními usneseními vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajskou hygienickou stanicí.

Návštěvní doma je možná denně od 9,00 do 15,45
za podmínek objednání u sociálního pracovníka

Mgr. Petra Vaněčková
Sociální pracovnice
Tel.: 727 974 032, 475 271 174

Doporučujeme, aby návštěva probíhala na pokoji klienta a ve venkovním prostoru Domova Velké Březno.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
 • návštěva může mít nejvíce dvě osoby;
 • při vstupu si všechny osoby návštěvy vydezinfikují ruce a bude jim bezdotykově změřena teplota. Při teplotě 37 ℃ a vyšší nebo jiném pozitivním příznaku nemoci (suchý kašel, obtížné dýchání) nebude umožněn vstup;
 • Domov Velké Březno neprovádí testování návštěv.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Rezervaci návštěvy či objednávku konzultace u sociálního pracovníka můžete provést online zde.

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace

je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí a nabídnout možnost žít v místě, ve kterém se budou cítit bezpečně, co nejvíce přirozeně a aby v rámci svých psychických a fyzických možností mohli pokračovat ve svém běžném způsobu života.

Specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.

Historie

Na území obce Velké Březno stojí i naše zařízení, které je tvořeno komplexem tří pavilonů. V těsném sousedství stojí historická budova zámku, která je památkově chráněna a byla donedávna majetkem litoměřického biskupství.

Současnost

Posláním Domova Velké Březno, příspěvková organizace je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí.

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je ten, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Jak můžete být prospěšní uživatelům Domova Velké Březno?

Své dovednosti a schopnosti můžete nabídnout našim uživatelům například při těchto činnostech:

 • jako společník při procházkách,
 • jako společník u lůžka,
 • provádění drobných nákupů,
 • jako doprovod uživatele při návštěvě instituce.

Dobrovolnictví vám jistě přinese pocit uspokojení a naplnění, změnu životních hodnot, získáte nové přátele.

Pokud budete mít zájem vykonávat v našem zařízení práci dobrovolníka, kontaktujte naší koordinátorku dobrovolníků:

Bc. Petra Vaněčková, tel.: 727 974 032.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.