Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Zdravotní péče

Lékařská péče v domově je zajištěna pravidelnou ordinací praktického lékaře (1x týdně) a psychiatra (1x měsíčně). Dále do zařízení pravidelně dochází kardiolog a diabetolog. Paliativní péči zajišťujeme měsíčně ve spolupráci s Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

Nelékařský zdravotnický personál (zdravotní sestry) jsou zde přítomny 24 hodin denně. Zdravotní sestry provádějí veškeré specializované výkony na základě ordinace lékaře -  aplikují léky, injekce, provádějí převazy, zajišťují odběry biologického materiálu, objednávají uživatele na odborná vyšetření a další výkony v rámci své odborné způsobilosti. Ostatní odborná zdravotní péče je zajišťována externě, v odborných zdravotnických zařízeních či ambulancích specialistů.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.