Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Zdravotní péče

Lékařská péče v domově je zajištěna pravidelnou ordinací praktického lékaře (2x týdně) a psychiatra (1x týdně). Dále do zařízení pravidelně dochází gerontolog, kardiolog, diabetolog a nutriční terapeut. Paliativní péči zajišťujeme ve spolupráci s Mobilním hospicem sv. Štěpána v Litoměřicích. 

Nelékařský zdravotnický personál (zdravotní sestry) jsou zde přítomny 24 hodin denně. Zdravotní sestry provádějí veškeré specializované výkony na základě ordinace lékaře -  aplikují léky, injekce, provádějí převazy, zajišťují odběry biologického materiálu, objednávají uživatele na odborná vyšetření a další výkony v rámci své odborné způsobilosti. Ostatní odborná zdravotní péče je zajišťována externě, v odborných zdravotnických zařízeních či ambulancích specialistů.


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.