Slovo ředitele

Tomáš kříž

Vážení návštěvníci webových stránek,

za celý tým Domova pro seniory ve Velkém Březně vás srdečně vítám na našich webových stránkách.

Dovolte mi, abych v krátkosti uvedl, v čem spočívá podstata služeb, které poskytujeme a jaké je naše týmové krédo.

Úplně na úvod mě napadlo podívat se na fenomén naší doby na webové stránky Wikipedie, jak je zde vlastně slovo „stáří“ definováno a byl jsem mile překvapen, jak se s tím autoři statě vypořádali /kráceno/:

 

 

„Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou každého života. Jeho definice jsou však jiné. Existují slova, pod kterými se nám pojem stáří nutně vybaví jako například vdova, babička, dědeček, nebo také slovní spojení jako odejít do penze. Tato slova však stáří znamenat vůbec nemusejí. Stáří se proto může hodnotit individuálně. Podle věku, fyzického nebo psychického stavu, rozsahem samostatnosti, získanou životní moudrostí nebo – jak dodávám já, jako ředitel našeho zařízení - i naším osobním vztahem ke stárnutí. Není zcela zřejmé, co všechno si má člověk tedy pod pojmem stáří představit, vždy záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na stáří díváme.“

Definice jistě poněkud nejasná a mnohovýznamová, ale zároveň vypovídající, že pohled na stáří vypovídá hlavně o nás samotných a velmi často odráží i způsob našeho vztahování se k okolí a světu obecně. Setkáváme se s lidmi, kteří mají ze stáří obavy a nejsou srozuměni s faktem, že proces stárnutí je nevyhnutelný a že pro většinu z nás nastane životní období, kdy už nebudeme moci se sami o sebe postarat a kdy bude potřeba svěřit se péči jiným. Setkáváme se ale rovněž s lidmi, kteří se stáří nebojí a berou ho jako přirozenou součást své životní cesty.

Pro nás, zaměstnance Domova pro seniory, kteří tvoříme sehraný tým, je nejpodstatnější poskytovat kvalitní péči o uživatele. Základním krédem této péče je: „Naše adresa je dobrá adresa“. Toto krédo nevnímáme jako prázdnou frázi, ale snažíme se jej naplňovat vřelými vztahy s klienty, podpořenými úctou k jejich životu v minulosti i současnosti. Snažíme se, aby prostředí zařízení, ve kterém žijí, bylo příjemným domovem v pravém slova smyslu s velkým respektem k životnímu řádu a dobrému soužití mezi všemi obyvateli domova. Naše zařízení je otevřené pro spolupráci s rodinami uživatelů a veřejností. Přejeme si, aby tato symbióza co nejvíce přispěla ke spokojenému životu stávajících i budoucích uživatelů.

Mgr. Tomáš Kříž
ředitel Domova pro seniory ve Velkém Březně