Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Slovo ředitele

Tomáš kříž

Vážení návštěvníci webových stránek,

za celý tým Domova ve Velkém Březně vás srdečně vítám na našich webových stránkách.

„Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou každého života. Jeho definice jsou však jiné. Existují slova, pod kterými se nám pojem stáří nutně vybaví jako například vdova, babička, dědeček, nebo také slovní spojení jako odejít do penze. Tato slova však stáří znamenat vůbec nemusejí. Stáří se proto může hodnotit individuálně. Podle věku, fyzického nebo psychického stavu, rozsahem samostatnosti, získanou životní moudrostí nebo naším osobním vztahem ke stárnutí. Není zcela zřejmé, co všechno si má člověk tedy pod pojmem stáří představit, vždy záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na stáří díváme.“

Pro nás, zaměstnance Domova Velké Březno, kteří tvoříme sehraný tým, je nejpodstatnější poskytovat našim kontraktovaným klientům kvalitní péči.

Základním krédem pro naše zařízení je:

„Naše adresa je dobrá adresa“.

Toto krédo nevnímáme jako prázdnou frázi, ale snažíme se jej naplňovat vřelými vztahy s klienty, podpořenými úctou k jejich životu v minulosti i současnosti. Snažíme se, aby prostředí zařízení, ve kterém žijí, bylo příjemným domovem v pravém slova smyslu s velkým respektem k životnímu řádu a dobrému soužití mezi všemi obyvateli domova. Naše zařízení je otevřené pro spolupráci s rodinami uživatelů a veřejností. Přejeme si, aby tato symbióza co nejvíce přispěla ke spokojenému životu stávajících i budoucích uživatelů.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel Domova Velké Březno, příspěvková organizaceDomov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.