Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Koncept Kinestetické mobilizace

Kinestetika je pohybový a komunikační koncept, který pomáhá u uživatele individuálně udržet schopnost dosavadního pohybu. Kinestetická mobilizace pomáhá a podporuje při pohyblivosti kloubů a svalů. Personál kinestetickou mobilizaci využívá při manipulaci uživatelů, při polohování a při přesunech. Personál provádí pohyb společně s uživatelem za co nejmenšího užití síly. Napomáhá personálu před přetížením a námaze pohybového aparátu.

Vzdělávací program:

Modul 1: Preventivní mobilizace;

Modul 2: Rehabilitační mobilizace;

Modul 3: Rozvoj zdraví;

Modul 4: Efektivní podpora zdraví.

Od roku 2015 se tým domova pracovníků postupně vzdělává v konceptu kinestetické mobilizace, absolvovali kurz Kinestetické mobilizace Modul 1, Modul 2, který je využitý v péči při běžných činnostech.

Více informací na www.kinestetika.czDomov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.