FAQ

V našem zařízení poskytujeme dvě registrované sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Více informací o těchto službách najdete na našich webových stránkách v kolonce SLUŽBY.

 

Jakákoli osoba, která spadá do cílové skupiny nabízených služeb. Tedy muži i ženy, ve věku od 65 let do domova pro seniory, a muži i ženy starší 45 let, závislí na pomoci jiné fyzické osoby, trpící stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí do domova se zvláštním režimem.

Čekací doba je závislá na počtu volných lůžek v zařízení. Je možné podat žádost o přijetí, na základě které je možné zapsat osobu do pořadníku.

Cena poskytovaných služeb se pohybuje v rozmezí 300 - 330 Kč za den. Záleží tedy na počtu dní v měsíci, v případě, že má měsíc 30 dni, uhradí uživatel 9.000 – 9.900 Kč, v případě, že má měsíc dní 31, zvyšuje se cena na 9.300 – 10.200 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava. Do úhrady za pobyt a stravu nezapočítává Příspěvek na péči.

Všechny pokoje jsou standardně vybaveny potřebným nábytkem, po předchozí domluvě je však možné vybavit pokoj vlastním drobným nábytkem, jako je polička, křeslo či televize, eventuálně obrázky a fotografie.

 

V našem domově není možné, z hygienických důvodů, bezpečnostních důvodů a s ohledem na ostatní uživatele, mít vlastní domácí zvíře.

Domov má vlastní kuchyň, která podává stravu 5x denně. Strava je i dietně upravená, včetně pitného režimu. Z bezpečnostních důvodů není možné, aby si uživatel na pokoji nebo jinde sám připravoval stravu nebo nápoje.

Pravidelně jednou týdně dochází do zařízení praktický lékař. Psychiatr jedenkrát za 14 dní.

Vždy jednou měsíčně dochází do našeho zařízení kadeřnice i pedikérka, její služby je možné pravidelně využívat.