Zásady poskytování služby

Odbornost

Služby poskytuje kvalifikovaný personál, průběžně se vzdělávající (kurzy, přednášky, semináře, četba odborné literatury, využívání supervizních setkávání). Personál na sebe bere odpovědnost za řádně a odborně poskytnuté služby podle vnitřních pravidel a směrnic.

Individuální přístup

Klienti se mohou obracet na konkrétního pracovníka - osobní pracovník/klíčový pracovník

Respektování

  • individuálních potřeb klientů
  • základních lidských práv a práv seniorů v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
  • pracovníci se řídí Etickým kodexem

Flexibilita

Pružné jednání podle individuálních potřeb klientů (zejména zdravotní stav)

Diskrétnost

Pracovníci si uvědomují citlivost některých údajů sdělených klientem, zachovávají diskrétnost

Rovnoprávnost

Pracovníci přistupují ke klientům bez předsudků, jednají podle Etického kodexu

Spolupráce a koordinace

Pracovníci si zodpovědně předávají informace týkající se klienta, spolupracují v co nejvyšší míře s příbuznými a blízkými klienta a tím se snaží o zachování rozpoznávacích schopností klientů. Domov spolupracuje s ostatními institucemi, využívá přirozené vztahové sítě klientů a poskytuje doprovodné programy k prožití důstojného stáří a tím se snaží, aby nadále zůstali součástí společnosti.