Pobyt v domově

Jakým způsobem je pobyt v domově pro seniory hrazen?

...ubytování a stravu si hradí klient ze svého důchodu:

  • Pokud si důchod nechává zasílat na svůj účet, zadá trvalý příkaz k úhradě a pobyt je hrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet našeho zařízení.
  • Další variantou je důchod zasílaný tzv. společnou výplatnicí (vždy 15. v měsíci) na účet domova pro seniory, tím je úhrada zaplacena automaticky bezhotovostně.
  • Pokud klient dostává důchod poštovní poukázkou, platí se úhrada z tohoto důchodu hotově.

...úhrada musí být zaplacena do konce daného kalendářního měsíce. Doporučujeme však provést platbu do 15. v měsíci.

...péči si klient hradí z přiznaného příspěvku na péči. Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění je úhrada za péči automaticky stanovena ve výši přiznaného příspěvku. Pokud klient nemá příspěvek přiznán, může si péči fakultativně objednat a uhradit.

Co je to kapesné a jaká je jeho výše?

...kapesné je určitá finanční částka z důchodu klienta, která slouží k jeho osobní potřebě (k úhradě poplatků za léky apod.) Dle zákona je to 15 % z příjmů klienta.
…klient si může se svým kapesným hospodařit sám nebo může využít tzv. osobní karty spravované sociální pracovnicí. Tuto variantu spíše doporučujeme z důvodu bezpečnosti a pomoci se spravováním osobních financí. Peníze si též může ukládat na svůj vkladový (depozitní) účet spravovaný domovem pro seniory.

Může klient během dne opustit zařízení?

…pokud jde klient např. ven na zahradu, na procházku, do města či k lékaři, je nutné vždy zdravotnickému personálu sdělit, kam jde a předpokládanou dobu návratu. V případě potřeby doprovází klienta při vycházkách a návštěvě lékaře ošetřovatelský personál.

Kdy je možné přijít za svým blízkým na návštěvu?

…doba návštěv je prakticky neomezená. Jen je nutné zohlednit, že mezi 11.00 hod a 12.00 hod se podává oběd, mezi 17.15 a 18.00 hod se podává večeře. Nejvhodnější je plánovat návštěvu mezi 09.00 a 19.00 hod. Pokud má Váš blízký nějaké zvláštní chutě či přání, nezapomeňte mu s sebou přivézt jeho oblíbené pamlsky či limonády. Pro posezení v klidu a soukromí lze využít zahradních altánů nebo kavárny pro naše klienty.

Delší pobyt mimo zařízení

Jak postupovat v případě plánovaného pobytu klienta mimo zařízení?

…klient může samozřejmě trávit delší čas mimo zařízení (např. víkend či svátky ve své rodině).

…plánovaný pobyt mimo zařízení delší než 1 den je však nutné nahlásit zdravotní sestře, a to 2 pracovní dny předem. V případě, že klient platí ze svého důchodu celou úhradu za pobyt a stravu, bude mu při přechodném pobytu mimo zařízení (tzn. v případě, že v daný den neodebral žádné jídlo) na základě vyúčtování vrácena denní norma stravného. Způsob úhrad a vratek je podrobně popsán v domovním řádu.

…dále je nutné nahlásit návrat klienta (den, hodinu).

Co se děje při pobytu klienta v nemocnici nebo v jiném zařízení?

…při pobytu klienta v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení je mu jeho místo samozřejmě dále drženo, aby se měl po propuštění kam vrátit. Pro vyúčtování platí stejná pravidla jako v předchozím odstavci.

Možnost trvalého bydliště v domově pro seniory

Musí se klient přihlásit k trvalému pobytu v domově pro seniory?

…nemusí. Klient má ale samozřejmě možnost přihlásit se k trvalému pobytu na adrese domova pro seniory.

Přináší mu to jisté výhody:

  • Snazší komunikace s úřady (Státní správa soc. zabezpečení, Magistrát města Ústí nad Labem atd.)
  • Pravidelný zákonem stanovený poplatek za odvoz odpadu platí v místě, kde odpad skutečně produkuje
  • Veškerá korespondence pak skutečně přichází k jeho rukám
  • V případě zájmu se zde může zúčastnit voleb (parlamentních, komunálních apod.), při sčítání lidu nedochází k nejasnostem

…při vyřízení trvalého pobytu pomáhá klientovi sociální pracovnice. K přihlášení k trvalému pobytu je zapotřebí 1 fotografie na nový občanský průkaz. Obecní úřad si za přihlášení účtuje poplatek 50,- Kč. Pokud klient mění trvalé bydliště v rámci okresu Ústí nad Labem, není zapotřebí dalších dokladů.

Pokud však pochází z jiného regionu, musí přiložit k žádosti veškeré doklady o změně stavu, jako jsou např.:

  • Rodný list
  • Úmrtní list manžela/manželky
  • Rozsudek o rozvodu manželství

Zřizovatel

Město Ústí nad Labem Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Slovo ředitele

Nedávné události

Zajímavé odkazy

Kontakty

Domov pro seniory Velké Březno
příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel: +420 475 317 171
E-mail: info@domov-brezno.cz

Sledujte nás